Lovnorm

Lovnorm for Lenvik idrettsråd finner du her

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Lovnorm

Årsmøte

Årsmøte i Lenvik idrettsråd avholdes på klubbhuset i Finnsnes Idrettslag tirsdag 19. mars kl 19.00

Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 05. mars (sendes på e-post til oddnma@online.no)

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Årsmøte

Referat

Referat fra styremøte ’06. februar finner du her

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Referat

Referat

Referat fra styremøte 31. januar finner du her.

Innspill til nærdemokratimodellen finner du her.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Referat

Inkludering i idretten – klubbtiltak

Ønsker din klubb å sette i gang tiltak for å få flere med i idretten kan dere søke om penger til klubbtiltak. Lenvik idrettsråd har i denne omgang kr 50.000 til fordeling. Søknadsfrist 15. februar. Søknadsskjema finner du her

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Inkludering i idretten – klubbtiltak

Innspill til høring omorganisering av NIF

Lenvik idrettsråd har sendt inn synspunkter på høringen om modernisering av Norges idrettsforbund. Våre innspill kan du se her

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Innspill til høring omorganisering av NIF

Valgkamp

Interimsstyret for Senja idrettsråd har sendt innspill til de politiske partienes valgprogram foran kommunevalget høsten 2019. Innspillene kan du se her

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Valgkamp

Referat

Referat fra andre møte i interimsstyret for Senja idrettsråd finner du her

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Referat

Lokale aktivitetsmidler

Idrettsrådet har gjort en ny fordeling av lokal aktivitetsmidler. Fordelingen er godkjent av Troms idrettskrets. Årsaken til at fordelingen er endret finner du her. Selve fordelingen finner du her. Tildelt beløp overføres fra Norges idrettsforbund direkte til klubbene

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Lokale aktivitetsmidler

Inkludering i idrettslag – klubbtilskudd

Idrettsrådet har fordelt pengene til klubbtiltak. Søknadsbeløpet var større enn potten. Av de godkjente søknadsbeløpene (kan avvike fra søknadsbeløpene) har hver klubb fått en lik prosentandel tildelt. Fordelingen finner du her

 

 

 

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Inkludering i idrettslag – klubbtilskudd